Normativa Walkim Barcelona 2019

 1. La marxa és oberta a tothom i apta per a totes les edats. Caldrà anar amb bastons de marxa nòrdica . La marxa no té caràcter competitiu i estarà senyalitzada per a que els participants puguin efectuar-la sense cap mena de problema.
 2. Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.
 3. El caminador participa a l’activitat sota la seva responsabilitat.
 4. Per a participar en qualsevol dels itineraris de la caminada cal haver, prèviament, formalitzat correctament la inscripció (segons la normativa establerta).
 5. Les inscripcions es realitzen per Internet al web www walkimbcn.com.
 6. Els participants hauran de respectar en tot moment totes les normes establertes per l’organització i especialment el tractament de les deixalles i els criteris que es fixin per a contribuir a mantenir nets tots els llocs de pas de la caminada. No llanceu brossa. Porteu-la amb vosaltres fins l’avituallament. Respecteu l’entorn natural.
 7. L’organització declina tota responsabilitat respecte a qualsevol dany i/o perjudici que la participació en aquesta activitat pugui causar a les persones que hi participin.
 8. Els participants són responsables dels danys o perjudicis que puguin ocasionar a terceres persones, tant físiques com jurídiques.
 9. Els participants han de seguir les directrius de seguretat, així com les indicacions i els suggeriments dels organitzadors o voluntaris de la caminada.
 10. Els participants han de comunicar als organitzadors o als voluntaris qualsevol incident o irregularitat que es pugui produir durant el recorregut, especialment els que afectin a temes relacionats amb la seguretat.
 11. Les inclemències meteorològiques (pluja, vent…) no seran motiu de suspensió o d’ajornament de l’activitat.
 12. L’organització es reserva el dret per modificar o anul·lar total o parcialment el recorregut dels itineraris.
 13. En tot allò no previst en aquesta normativa serà d’aplicació les resolucions que decideixi l’organització.
  El fet d’inscriure’s a la caminada significa l’acceptació i el compliment d’aquesta normativa en tots els seus aspectes.
 14. L’avituallament de circuït té un horari establert per obrir i tancar. Qui arribi fora d’aquests horaris oficialment deixarà de participar a la caminada.
 15. L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret de l’explotació de les imatges, fotografies i vídeo de la prova.

L’organització podrà fer ús d’aquest material gràfic a anuncis, notes de premsa o qualsevol altre propòsit de promoció de la WALKIMBCN.

Qualsevol projecte publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització